วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21
85% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. หากก้างปลาเล็กๆ ติดคอ ควรทำอย่างไร