วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่20
25% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ผู้ที่เป็นโรคเหน็บชา ควรรับประทานอาหารในข้อใดต่อไปนี้