วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่14
93% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. ต่อมพาราไทรอยด์มีจำนวนเท่าใด