วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
29% Complete
2 of 14
ข้อที่ 2. ถ้า (4×5)+(6×5)+(5×5)=15×a แล้ว a มีค่าเท่าไร