ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6 แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่3
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. การอธิบายสาเหตุที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจก ข้อใดถูก
เฉลย

ปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เนื่องจากในชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซหลายอย่างรวมตัวกันหนาแน่นมากกว่าปกติ ทำให้พลังงานความร้อนที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์บางส่วนไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกโลกได้เปรียบเหมือนชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นเหมือนผ้าหุ่มคลุมโลกเอาไว้