วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่24
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. บุคคลท่านใดที่ถือเป็นกำลังสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช