วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่23
45% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ถ้าเทือกเขาร็อกกีคู่กับทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาอะไรคู่กับทวีปอเมริกาใต้