วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่21
30% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานีเพราะกรุงธนบุรีมีข้อเสียด้านใดในสมัยของพระองค์