วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่20
50% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ถ้านักเรียนต้องการไปศึกษาเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของทวีปแอฟริกาควรไปที่ใด