วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่13
50% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ส่วนใดของพระอภิธรรมปิฎกที่กล่าวถึงข้อธรรมเป็นหมวดๆ แล้วแยกออกอธิบายเป็นประเภทๆ