วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่10
31% Complete
3 of 13
ข้อที่ 3. ทิวเขาร็อกกีแห่งทวีปอเมริกาใต้น่าจะเหมาะสมกับทิวเขาใดต่อไปนี้