วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่10
31% Complete
1 of 13
ข้อที่ 1. ประชากรที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนือคือพวกใด