วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่9
60% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. รัฐบาลใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านใด