วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่9
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูลจากดาวเทียม