วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่8
45% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ประชากรกลุ่มมองโกลอยด์มักพบในบริเวณใด