แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สังคมไทยน่าอยู่
90% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. โดยพื้นฐานเดิมแล้วสังคมไทยเป็นสังคมประเภทใด
เฉลย

โดยพื้นฐานเดิมแล้วสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม