แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชดที่ 2
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. วันอัฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร ตรงกับวันใด
เฉลย

วันอัฐมีบูชามีความสำคัญคือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6