แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
45% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เฉลย

ป่าไม้ อากาศ น้ำ เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่วนอุโมงค์ไม่ใช่