แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. เหตุใดเราควรปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดี
เฉลย

เราควรปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองที่ดีเนื่องจากเราได้รับสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติกฎหมาย ส่วนเหตุผลข้ออื่นไม่ใช่