แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 9
50% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ต้นไม้ที่ตายยังเหลือตอไม้คงทนอยู่ได้นานหลายปีแต่ร่างกายคนอื่นหรือสัตว์ตายจะเน่าเปื่อยในเวลาไม่กี่วันเพราะเหตุใด