แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 9
90% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ดินชนิดที่ 1 สีดำ, เม็ดดินปานกลาง, การอุ้มน้ำดีพอสมควร, การจับตัวไม่แน่นเกินไป ดินชนิดที่ 2 สีน้ำตาลเข้ม, เม็ดดินใหญ่, การอุ้มน้ำไม่ดี, การจับตัวไม่จับตัวกัน ดินชนิดที่ 3 สีดำ, เม็ดดินเล็กมาก, การอุ้มน้ำดีมาก, การจับตัวจับตัวกันแน่น การสำรวจดินในท้องถิ่นของ ด.ช. บาส เป็นการศึกษาในเรื่องใด