วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่10
15% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. สุภาพ อายุ ๑๕ ปี เขาจะออกกำลังกายในชีพจรเป้าหมายที่ ๘๐% ชีพจรสูงสุดที่ควรเต้นในขณะออกกำลังกาย ควรเท่าใด