วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่7
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. น้ำตาลในเลือดสูงเท่าใดจะมีอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานเกิดขึ้น