แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน
73% Complete
6 of 11
ข้อที่ 6. เหตุใดโรงรับจำนำเอกชนจึงคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าโรงรับจำนำของรัฐบาล
เฉลย

เหตุเพราะมีความเสี่ยงจากการรับจำนำสิ่งของมาก สิ่งของเหล่านั้นไม่อาจนำไปขายต่อได้ทันทีและไม่สามารถขายในราคาใกล้เคียงกับมูลค่าจริงได้