แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธศาสนสุภาษิต
45% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. ดำและแดงได้รับมรดกมาคนละ 200,000 บาทดำตัดสินใจเอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซด์ ส่วนแดงเก็บเงินเอาไว้เรียนต่อ แสดงว่าแดงเห็นความสำคัญของการศึกษาตามพุทธศาสนสุภาษิตในข้อใด
เฉลย

แดงเก็บเงินเอาไว้เรียนต่อ แสดงว่าแดงเห็นความสำคัญของการศึกษาตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์”