วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่7
25% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ถ้าทั้งพ่อและแม่มียีนแฝงโรคธาลัสซีเมีย ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคอย่างไร