ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
0% Complete
1 of 8
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน
เฉลย

เป็นเพลงที่ระบุนามผู้แต่งไว้ชัดเจน ที่ถูกต้องคือ เพลงพื้นบ้านมักเป็นเพลงที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง