ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง สุภาษิต สำนวน และคำพังเพย
50% Complete
1 of 14
ข้อที่ 1. ข้อใดคือความหมายของ สุภาษิต
เฉลย

สุภาษิต คือ ถ้อยคำที่ดีงาม ใช้สั่งสอนให้เกิดข้อคิด และคติสอนใจสำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต