แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
25% Complete
4 of 16
ข้อที่ 4. คำในข้อใดผิด
เฉลย

ถูกต้องคือ บริสุทธิ์