แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
46% Complete
4 of 13
ข้อที่ 4. ประโยคใดต่อไปนี้ไม่มีคำพ้องเสียง
เฉลย

คำว่า เพลา เป็นคำพ้องรูป แต่ข้ออื่นเป็นคำพ้องเสียงทั้งหมด