แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ
88% Complete
6 of 8
ข้อที่ 6. ในงานใดที่ควรกล่าวคำอวยพร
เฉลย

การกล่าวคำอวยพร สามารถกล่าวในงานมงคลได้ทุกงาน