แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ
38% Complete
2 of 8
ข้อที่ 2. ขั้นตอนแรกของการพูดในโอกาสต่างๆ คืออะไร
เฉลย

เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้จักเราก่อน