วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
25% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. วัฒนธรรมแบบลาตินอเมริกาในทวีปอเมริกาใต้ แสดงถึงการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากส่วนใดของโลก