แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1
63% Complete
9 of 19
ข้อที่ 9. บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือรัชกาลใด
เฉลย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว