แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1
47% Complete
13 of 19
ข้อที่ 13. ดาวเคราะห์ดวงใดมีบริวารมากที่สุด
เฉลย

ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์เท่าที่ค้นพบและยืนยันแล้ว 66 ดวง ขณะนี้มันจึงเป็นดาวเคราะห์ที่มีบริวารมากที่สุดในระบบสุริยะ (ข้อมูลล่าสุด 30 ตุลาคม 2555)