วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
42% Complete
10 of 12
ข้อที่ 10. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้างยาว 20 เซนติเมตร ด้านยาวยาว 2x+6 เซนติเมตร และพื้นที่ไม่เกิน 360 ตารางเซนติเมตร ด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะยาวมากที่สุดกี่เซนติเมตร