วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
42% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแท่งหนึ่งมีพื้นที่ผิวข้าง 280 ตารางฟุต และปริมาตร 490 ลูกบาศก์ฟุต ข้อใดเป็นความสูงและความยาวของฐานปริซึมตามลำดับ