สังคมศึกษาม.2 ชุดที่5
25% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้