วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
70% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา