วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
70% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเมื่อสมาชิกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันควรปฏิบัติตามแนวทางใด