แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 3
30% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. เพราะเหตุใดการอาบน้ำด้วยน้ำสะอาดเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้หมด