วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่4
24% Complete
1 of 17
ข้อที่ 1. จุด (2,1) เกิดจากการเลื่อนจุดในข้อใดบนระนาบพิกัดฉาก