ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ถ้าท่านเป็นจิตรกรวาดภาพ พ่อ แม่ ลูก เดินเล่นในสวน เน้นแสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอื้ออาทรและความรู้สึกอบอุ่น จะต้องใช้สีอะไร
เฉลย

การแสดงความรักในภาพวาดที่มีพ่อแม่ลูกเดินเล่นในสวน โดยเน้นให้เห็นถึงความรักความรู้สึกเอื้ออาทรและความรู้สึกอบอุ่นควรใช้สีวรรณะเย็น ได้แก่ สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วง เป็นต้น