แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 1
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ถ้าต้องการจัดเวทีละคร โดยใช้ไฟฉายแสง 3 ดวง เพื่อให้เกิดแสงสีต่างๆ มากที่สุด ควรใช้ดวงไฟสีใดบ้าง