ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 23
20% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. “คุณพ่อเป็น ส.ส.” คำว่า "ส.ส" อ่านว่าอย่างไร