แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. อุปกรณ์ที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกโดยแสดงบนวัสดุพื้นราบ โดยการย่อส่วนให้มีขนาดตามที่ต้องการและกำหนดสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆ ไว้ด้วย หมายถึงข้อใด