วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่11
45% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. การสร้างอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ เพื่อป้องกันอันตราย จัดว่าเป็นการใช้หลัก ๓E ในข้อใด