วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่10
45% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. สมชายมักใช้ยาฆ่าแมลงฉีดรดผักเป็นประจำ เขามีโอกาสได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมด้านใด