แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13
79% Complete
1 of 14
ข้อที่ 1. 12 มากกว่า 4 อยู่เท่าใด
เฉลย

12 - 4 = 8