ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 9
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. รูปใดมีช้อนอยู่ในแก้ว